Knihovna SONS

Přejdi na setříděný seznam bez popisků

 Soubor   Vel. Datum   Popis
============ ===== ======== =================================================

SMEPOB01.ARJ 9.7K 05/16/01 Směrnice 1/2001 - Směrnice pro pořádání
              rekondičních a rehabilitačních pobytů zrakově
              postižených občanů.

SONS_BAR.TXT 1.9K 09/15/98 Středisko pro odstraňování architektonických bari
              ér

SONS_CAS.TXT 3.9K 09/15/98 Vydavatelská činnost

SONS_INF.TXT 2.1K 09/15/98 Centrum informatiky a Braillnet

SONS_MTH.TXT 2.5K 10/26/98 MULTIHANDICAP CENTRUM

SONS_MUZ.TXT  16K 10/26/98 Slepecké muzeum

SONS_POM.TXT 2.6K 09/15/98 Centrum tyflotechnických pomůcek a služeb

SONS_PSI.TXT 1.9K 10/26/98 Středisko výcviku vodících psů

SONS_REH.TXT 4.8K 10/26/98 Rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina

SONS_SIA.TXT 2.7K 10/26/98 Středisko integračních aktivit

SONS_SOC.TXT 3.2K 10/26/98 Středisko sociálně právního poradenství

SONS_TS.TXT  3.3K 09/15/98 Tyfloservis

STANOVY.ARC  16K 04/26/99 Stanovy Sjednocené organizace nevidomých a slabo-
              zrakých České republiky (1998)

STANOVY.ARJ  12K 04/26/99 Stanovy Sjednocené organizace nevidomých a slabo-
              zrakých České republiky (1998)

TEL_SONS.TXT 1.3K 09/15/98 Adresa a telefonní čísla středisek SONS

TRASA-OL.TXT 2.6K 11/25/99 Jak se dostanete do stredisek SONS v Olomouci

Generováno programem BBSINDEX 1.0 BETA03 Copyright © Michal Jungmann 1999