Knihovna ZAKONY

Přejdi na setříděný seznam bez popisků

 Soubor   Vel. Datum   Popis
============ ===== ======== =================================================

1_881100.TXT 101K 01/04/94 
              zákon 100/1988 Sb., o soc. zab. 1/2

1_882100.TXT 103K 01/04/94 
              zákon 180/1988 Sb. o soc. zab. 2/2

1_88_149.TXT 138K 01/04/94 
              prováděcí vyhláška k zákonu o soc. zab.

1_91_46.TXT  7.5K 01/04/94 
              zákon 46/1991 Sb., o zvyš. důchodů

1_91_87.TXT  36K 01/04/94 
              zákon 87/1991 Sb. o mimosoud. rehabilita

2_56_54.TXT  37K 01/04/94 
              Zákon 54/1956 Sb. o soc. poj. zaměstnanc

2_65_143.TXT  31K 01/04/94 
              Vyhl. 143/1965 Sb. o nemocen. dávkách

2_68_88.TXT  34K 01/04/94 
              Zákon 88/1968 Sb. o dávkách v mateřství

2_68_95.TXT  17K 01/04/94 
              Vyhl. 95/1968 Sb. o přídavcích na děti

2_79_165.TXT  41K 01/04/94 
              Vyhl. 165/1979 Sb. o nemoc.poj. ve zvl.

2_91_182.TXT 121K 01/04/94 
              Vyhl. 182/1991 Sb. k zákonu o soc. zab.

3_73_51.TXT  2.5K 01/04/94 
              Vyhl. 51/1973 Sb. o pěstounské péči

3_88_114.TXT  31K 01/04/94 
              Zákon. 114/1988 Sb. o působn. orgánů ČR

3_90_206.TXT  14K 01/04/94 
              Zák. opatř. 206/1990 Sb. o SVP

3_90_229.TXT 2.7K 01/04/94 
              Zák. opatř. 229/1990 Sb. o ruš. st. org.

3_90_235.TXT 8.6K 01/04/94 
              Vyhl. 235/1990 Sb. k zákonu o SVP

3_91_463.TXT 6.5K 01/04/94 
              Zákon. 463/1991 Sb. o životním minimu

3_91_582.TXT 136K 01/04/94 
              Zákon. 582/1991 Sb. o organizaci soc.zab

3_92_589.TXT  40K 01/04/94 
              Zákon. 589/1992 Sb. o pojist. na soc.zab

AUTZAK.ARJ   40K 11/01/00 
              Zákon o právu autorském ...
              Zákon Č. 121/2000 Sb.

DPH.TXT    5.4K 12/02/93 
              Novelizace zákona č. 588/92 Sb.

ELPODPIS.ARJ  10K 10/03/00 
              Zákon O elektronickém podpise ...
              Zákon Č. 227/2000 Sb.

JAKDANE.ARC  10K 04/20/99 
              Jak správně zaplatit daň (oznámení ministerstva
              financí)

LISTINA.ARC  10K 02/10/98 
              Listina základních práv a svobod

NARPOJ1.ARC  50K 08/10/95 
              článek o státní sociální podpoře

OBCANZAK.ARC 118K 02/05/98 
              Občanský zákoník "40/19964 sb."

OSVOPOPL.ZAK 6.2K 01/23/94 
              osvobození od některých poplatků

RADCEV3.ARC  82K 02/29/96 
              Právní rádce pro zrakově postižené, verze únor 96

SMLOUVY.ARC  33K 04/18/94 
              vzory různých smluv + poučení

TELEKOM.ARC  17K 02/05/98 
              Zákon o telekomunikacích "110/1964 sb."

UMLODITE.ARJ  21K 10/26/00 
              Úmluva o právech dítěte
              Edice Světové dokumenty IX.

V369_01.ARJ  16K 11/29/01 
              Vyhláška č. 369/2001 Sb. Ministerstva pro
              místní rozvoj o obecných technických požadavcích
              zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
              schopností pohybu a orientace

VYDAVMAT.TXT 3.2K 01/04/94 
              Vyhl. 182/1968 Sb. o dávkách v mateřství

ZAK106.ARC  9.3K 04/18/00 
              Zákon O svobodném přístupu k informacím
              Zákon Č. 106/1999 Sb.

ZAKRODIN.ARC  25K 09/24/98 
              Zákon o rodině (posl. změna 31.7.1998)

ZAK_PRAC.ARC 126K 09/29/94 
              Zákoník práce

ZIVMINIM.TXT 1.3K 01/04/94 
              Naříz. vlády. 81/1993 Sb. o zvyš živ.min

ZRAK_ZAK.ARC  46K 06/02/94 
              Vše, co se týká zrakově postižených

ZSOCPOTR.TXT  13K 01/04/94 
              Zákon. 482/1991 Sb. o soc. potřebnosti